Le jeu du migrant

Jeu du migrant®©  The migrant’s game ®©  Het migrantenspel ®©
Un outil de pédagogie et d’éducation, clair et précis, pour comprendre les migrations humaines. A pedagogic and educational tool, clear and precise, to understand the human migrations. Een onderwijs en educatief hulpmiddel, duidelijk en nauwkeurig, voor de menselijke migraties te begrijpen.